Swipe to the left

HEAD INTELIGRNCE

Drukuj
HEAD INTELIGRNCE
16 października 2018

HEAD INTELLIGENCE TECHNOLOGY oparta jest na włóknach piezoelektrycznych zwanych intellifibers. Podczas ruchu, (naciągania, ściskania, przemieszczania) intellifibers zamieniają energię mechaniczną na elektryczną, wytwarzając impuls elektryczny. Zależność ta jest wprost proporcjonalna, im większa siła tym większy impuls elektryczny. Dodatkowo jeszcze, włókna piezoelektryczne same reagują na przyłożony do nich prąd wykonując coś w rodzaju kontrakcji do przyłożonej do nich siły. Na przykład gdy są rozciągane reagują kurczeniem się. I właśnie wytworzona przez intellifibers energia jest w obiegu zamkniętym zawracana z powrotem powodując takie właśnie reakcje włókien. Cały proces nie trwa dłużej niż 5 milisekund. Tajemnica systemu INTELLIGENCE tkwi w położeniu wiązek intellifibers w narcie. W konstrukcji HEADA technologia INELLIGENCE jest ściśle związana z systemem usztywniającym X-FRAME, znanym z modeli heada z poprzednich lat. Intellifibers są zintegrowane w ramionach X-Frame pod kątem 45 stopni do osi narty. Na długości narty intellifibers umiejscowione są na odcinku między punktem krytycznym narty, czyli zaraz za przodem wiązania a dziobem. Co to daje? Bardzo duże ograniczenie skłonności do skręcania się nart karwingowych, przez niejako odciągnięcie górnej ( tej nie leżącej na śniegu) krawędzi narty, wyrównując tym samym kąty zakrawędziowania na całej jej długości.

Posted in: Technologie